Caixa Popular i l’Associació de Comerç de l’Eliana s’uneixen per fomentar el desenvolupament comercial del municipi

L’Associació de Comerç, Restauració i Servicis de l’Eliana i Caixa Popular s’alien amb la signatura d’un nou conveni que aporta condicions financeres favorables als comerços associats per impulsar la seua activitat comercial. Juan José Merino, com a director de l’oficina de Caixa Popular a l’Eliana, i Sergio Podscharly, com a president de l’Associació de Comerç, han signat el conveni de col·laboració en l’oficina de Caixa Popular del municipi, inaugurada l’any passat. La cooperativa de crèdit valenciana posa a disposició dels comerços associats diferents productes financers en condicions especials. A més, ofereix productes propis de l’entitat, com la Targeta de Compra Local, que finança les compres fins a 6 mesos sense interessos, o Finanzàs, que permet oferir al client facilitats en el pagament contractant el préstec en el mateix establiment sense necessitat de tindre compte obert en Caixa Popular. El paper de l’associació se centra a defensar els interessos del comerç menut, representant els associats i velant pels seus interessos. Per la seua banda, Caixa Popular té com a repte i objectius l’impuls econòmic de la societat valenciana i als pobles i als barris on està situada. Amb aquesta col·laboració les dues organitzacions participen de les mateixes inquietuds per millorar l’actuació comercial perquè genere riquesa, dinamisme comercial i llocs de treball a l’Eliana.

La Asociación de Comercio, Restauración y Servicios de l’Eliana y Caixa Popular se alían con la firma de un nuevo convenio que aporta condiciones financieras favorables a los comercios asociados para impulsar su actividad comercial. Juan José Merino, como director de la oficina de Caixa Popular en l’Eliana, y Sergio Podscharly, como presidente de la Asociación de Comercio, han firmado el convenio de colaboración en la oficina de Caixa Popular del municipio, inaugurada el año pasado. La cooperativa de crédito valenciana pone a disposición de los comercios asociados diferentes productos financieros en condiciones especiales. Además, ofrece productos propios de la entidad, como la Tarjeta de Compra Local, que financia las compras hasta en 6 meses sin intereses, o Finanzàs, que permite ofrecer al cliente facilidades en el caixapopular.es pago contratando el préstamo en el mismo establecimiento sin necesidad de tener cuenta abierta en Caixa Popular. El papel de la asociación se centra a defender los intereses del pequeño comercio, representando los asociados y velando por sus intereses. Por su parte, Caixa Popular tiene como reto y objetivos el impulso económico de la sociedad valenciana en los pueblos y en los barrios donde está situada. Con esta colaboración las dos organizaciones participan de las mismas inquietudes para mejorar la actuación comercial porque genero riqueza, dinamismo comercial y puestos de trabajo en l’Eliana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *