Bases ruta de la tapa y menú Marcel

Tots els clients, independentment de portar el fullet per a entrar en el sorteig o no, podran degustar en els establiments adherits a la campanya, les tapes oferides en la quantitat que desitgen a un preu unitari de 2.5 EUROS, per tapa i beguda.

Els dies i horaris de la ruta són divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de maig, des de les 19.00 hores fins a les 21.00 hores.

Per a poder prendre part en el sorteig de 3 sopars per a dos persones, cal omplir els espais habilitats en el cupó adjunt amb els segells de tots els establiments participants en la campanya Ruta de la Tapa per la Marcel.

La fitxa de participació, després de complimentar-se degudament, sempre que es desitge participar en el sorteig, s’entregarà en un dels establiments participants que integren la ruta, durant la vigència de la campanya “Marcel gastronòmica”.

El sorteig consistirà en l’extracció de 3 paperetes que seran premiades amb un sopar degustació per a dos persones, en altres tants establiments participants en la campanya, que també serà a sorteig (la determinació del menú degustació serà a criteri de l’establiment hostaler).

El sorteig tindrà lloc en els següents dies per mitjà de l’extracció de 3 paperetes, en el dit moment es contactarà telefònicament amb els premiats, i amb els establiments agraciats. Els beneficiaris dels premis, prèviament contactaran amb els restaurants, per a confirmar la disponibilitat de data i horari.

Els premis caducaran als trenta (30) dies del sorteig.

En el cas que algun dels guanyadors no compliren amb algun dels punts anteriors de les bases, s’efectuarà un nou sorteig d’entre els participants que complisquen tots els requisits.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ, RESTAURACIÓ I SERVICIS DE L’ELIANA

RUTA DE LA TAPA MARCEL

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO RUTA DE LA TAPA

Todos los clientes, independientemente de llevar el folleto para entrar en el sorteo o no, podrán degustar en los establecimientos adheridos a la campaña, las tapas ofrecidas en la cantidad que deseen a un precio unitario de 2.5 EUROS €, por tapa y bebida.

Los días y horarios de la ruta son viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo, desde las 19:00 horas hasta las 21:00 horas.

Para poder tomar parte en el sorteo de 3 cenas para dos personas, hay que rellenar los espacios habilitados en el cupón adjunto con los sellos de todos los establecimientos participantes en la campaña Ruta de la Tapa por la Marcel.

La ficha de participación, tras su completa cumplimentación, siempre que se desee participar en el sorteo, se entregará en uno de los establecimientos participantes que integran la ruta, durante la vigencia de la campaña.

El sorteo consistirá en la extracción de 3 papeletas que serán premiadas con una cena degustación para dos personas, en otros tantos establecimientos participantes en la campaña, que también será a sorteo (la determinación del menú degustación será a criterio del establecimiento hostelero).

El sorteo tendrá lugar en los siguientes días mediante la extracción de 3 papeletas, en dicho momento se contactará telefónicamente con los premiados, y con los establecimientos agraciados. Los beneficiarios de los premios, previamente contactarán con los restaurantes, para confirmar la disponibilidad de fecha y horario.

Los premios caducarán a los treinta (30) días del sorteo.

En el caso de que alguno de los ganadores no cumplieran con alguno de los puntos anteriores de las bases, se efectuará un nuevo sorteo de entre los participantes que