Bases de la campanya «Dia del Pare»

L’organització d’aquest esdeveniment va a càrrec de l’associació de comerciants de l’Eliana amb el patrocini de l’Ajuntament de L’Eliana.

El propòsit d’aquesta campanya és potenciar el consum a través de les compres als establiments associats.

La campanya tindrà una vigència del 4 al 16 març 2017.

Forma de participar: Els consumidors que realitzen una compra, per qualsevol import, podran inscriure en unes llistes que tindran tots els establiments associats.

Podran inscriure tantes vegades com compres realitzen. A cada inscripció, d’omplir totes les caselles del llistat. Una casella en blanc o amb dades errònies, suposarà la desqualificació de la campanya.

El Dijous 16 al matí, es recolliran, per celebrar els sortejos i anunciar-ho el dijous per la vesprada mitjançant cridà telefònica sobre les 20h del mateix dia.

El Premi consistirà en:
– 2 entrades per al gran premi de Moto GP que tindrà lloc al novembre al circuit de Xest.
– 2 Premis de 2 entrades per a l’obra de Jorge Sanz «Tiempo» que tindrà lloc a l’auditori municipal el 8 d’abril.
-5 Dinars populars als bars de la nostra població.
Els agraciats disposaran de tres mesos des de la data del sorteig, per fer ùs del premi en el cas dels esmorzars.

La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases del sorteig per part del participant de la campanya, acceptant quan qualsevol variació que l’organització pogués efectuar.

Els participants en la promoció consenten inequívocament que, en cas de resultar guanyadors, les seves dades personals (nom i cognoms) puguen ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que l’associació de comerciants Viu l’Eliana estime més convenients.

Les dades de caràcter personal que faciliten els participants en aquesta promoció a l’associació de comerciants Viu l’Eliana. seran tractats donant estricte compliment al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament d’aquella.

Tots aquells interessats les dades personals siguen objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament o revocació de l’autorització per a la cessió, si escau, dels mateixos, dirigint-se a l’Associació de comerciants, restauració i serveis Viu l’Eliana, Avinguda Enrique Daries nº 14, 46183 de l’Eliana. Info@viulaeliana.es tel. 607.952.586.